Početna Arrow Tečajevi

Ostala događanja

tečaja

ONLINE Webinar PRIHVATITE SEBE (prijevod na španjolski)

Početak:
07.11.2020 17:00
Završetak:
07.11.2020 22:00
Cijena:
71.00 €

"Treba dopustiti svakoj duši da se izrazi na način koji želi"

Webinar "Prihvatite sebe" je jedinstvena prilika da u potpunosti prihvatite svu ljepotu Vašeg bića i otpustite sva nerazumjevanja i pogrešne predstave o sebi. Ovo je prilika da se izmirite sa svim aspektima Vaše ličnosti. Goran će demonstrirati kako putem razgovora sa klijentom i putem dubokog intuitivnog razumijevanja promijeniti naša svjesna i podsvjesna uvjerenja i osjećaje te prihvatiti novu percepciju sebe i života.Isto tako Goran će govoriti o tome kako se izmiriti sa tamnim dijelom sebe i kako prepoznati pozitivne kvalitete koje nosite u sebi. Polaznici će raditi različite vježbe i meditaticije, kao i raditi u paru. Ova radionica će Vam pomoći da prihvatite sebe kakvi jeste uistinu i u potpunosti se uskladite sa Vašim srcem i dušom.

ONLINE Webinar PRIHVATITE SEBE (ACCEPT YOURSELF) (na engleskom)

Početak:
08.11.2020 17:00
Završetak:
08.11.2020 22:00
Cijena:
71.00 €

"Treba dopustiti svakoj duši da se izrazi na način koji želi"

Vebinar "Prihvatite sebe" je jedinstvena prilika da u potpunosti prihvatite svu ljepotu Vašeg bića i otpustite sva nerazumjevanja i pogrešne predstave o sebi. Ovo je prilika da se izmirite sa svim aspektima Vaše ličnosti. Goran će demonstrirati kako putem razgovora sa klijentom i putem dubokog intuitivnog razumijevanja promijeniti naša svjesna i podsvjesna uvjerenja i osjećaje te prihvatiti novu percepciju sebe i života.Isto tako Goran će govoriti o tome kako se izmiriti sa tamnim dijelom sebe i kako prepoznati pozitivne kvalitete koje nosite u sebi. Polaznici će raditi različite vježbe i meditaticije, kao i raditi u paru. Ova radionica će Vam pomoći da prihvatite sebe kakvi jeste uistinu i u potpunosti se uskladite sa Vašim srcem i dušom.

ONLINE Webinar PRIHVATITE SEBE (na hrvatskom)

Početak:
09.11.2020 17:00
Završetak:
09.11.2020 22:00
Cijena:
50.00 €

"Treba dopustiti svakoj duši da se izrazi na način koji želi"

Webinar "Prihvatite sebe" je jedinstvena prilika da u potpunosti prihvatite svu ljepotu Vašeg bića i otpustite sva nerazumjevanja i pogrešne predstave o sebi. Ovo je prilika da se izmirite sa svim aspektima Vaše ličnosti. Goran će demonstrirati kako putem razgovora sa klijentom i putem dubokog intuitivnog razumijevanja promijeniti naša svjesna i podsvjesna uvjerenja i osjećaje te prihvatiti novu percepciju sebe i života.Isto tako Goran će govoriti o tome kako se izmiriti sa tamnim dijelom sebe i kako prepoznati pozitivne kvalitete koje nosite u sebi. Polaznici će raditi različite vježbe i meditaticije, kao i raditi u paru. Ova radionica će Vam pomoći da prihvatite sebe kakvi jeste uistinu i u potpunosti se uskladite sa Vašim srcem i dušom.

ONLINE webinar KRENIMO NAPRIJED SNAŽNO U ŽIVOTU (na hrvatskom)

Početak:
10.12.2020 17:00
Završetak:
10.12.2020 22:00
Cijena:
50.00 €

Ovaj vebinar će Vam omogućiti da u potpunosti osvjestite u sebi osjećaj vrijednosti. Osjetiti ćete se vrijednim majčine, očeve i božje ljubavi, a samim tim i svega dobrog u životu. Cilj vebinara je rad na temeljnom i dubokom osjećaju vrijednosti koji je neovisan od naših postignuća i koji se nalazi u srži našeg bića. U toku vebiinara se rade različite vjezbe koje korak po korak dovode do realizacije da zaslužujemo sve najbolje u životu i da smo dovoljno dobri postići sve ciljeve i manifestacije koje želimo te snažno iskoračiti naprijed u životu. Uz pomoć jednostavnih i lakih tehnika dolazi se do temeljnih  promjena i dubokih transfromacija.

ONLINE webinar KRENIMO NAPRIJED SNAŽNO U ŽIVOTU (na engleskom)

Početak:
11.12.2020 17:00
Završetak:
11.12.2020 22:00
Cijena:
71.00 €

Ovaj webinar će Vam pomoći da prestanete ponavljati obrasce majke i oca i idete dalje u razvoju od njih, kao i da dobijete osjećaj da ste vrijedni njihove ljubavi. Odnos sa majkom i ocem jako utječe na sva područja našeg života i iscjeljenje takvog odnosa znači potpuno iscjeljenje sebe, predaka i potomaka, kao i snažno kretanje naprijed u životu. Odnos sa majkom se reflektira na Vaš odnos prema samom sebi, zdravlju, poslu, financijama, partnerske i poslovne odnose. Odnos sa ocem se reflektira na Vaše sposobnosti iscjeljivanja, Vaš odnos sa Stvoriteljem, kao i duhovni rast i napredak. Krenimo snažno zajedno naprijed i budimo potpuno slobodni u kreiranju novog života.