Početna Arrow Tečajevi

Bolesti i poremećaji

Preduvjet: Osnovni DNK, Napredni DNK i Intuitivna anatomija

Tečaj će vam pomoći ukloniti mnoge strahove, predrasude i blokade u radu s najčešćim bolestima i poremećajima te vas učiniti boljim praktičarima ove tehnike.


Nema tečajeva u odabranoj kategoriji